Monumente istorice

  • "Tepeiul Ormenişului" la circa 9 km de sat pe direcţia NNV, pe malul stîng al Oltului fiind fortificaţie hallstattiană; sec.XI - aşezare dacică fortificată - Latene, cultură geto-dacică, sec. I a.Chr. - Ip.Chr. - sanctuare dacice.

 

Rezervații

  • Locul fosilier Ormeniş - zonă protejată aşezat în intravilanul localităţii în suprafaţă de 0,4 ha.