Ce persoane pot beneficia de un voucher pentru obţinerea de tehnologie asistivă?

Beneficiarii de vouchere pentru tehnologie asistivă pot fi persoanele adulte cu dizabilități intre 18-56 de ani, înregistrate la agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă.

 · Au vârsta minimă de 18 ani și se află în căutarea unui loc de muncă;

· Nu au un loc de muncă și nu realizează venituri lunare mai mari de 500 RON conform Codului Fiscal;

· Starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci – o adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie din care sa rezulte ca sunt apte sau partial apte pentru a fi incadrate in campul muncii;

Sunt persoane somere sau persoane inactive, persoane aflate in cautarea unui loc de munca care dovedesc ca indeplinesc conditiile legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

Pensionari de invaliditate grad III cu drept de munca;

Persoane cu dizabilitati cu varsta intre 18 ani si pana la implinirea varstei de 30 care urmeaza o forma de invatamant sau un program de formare profesionala.

BULETIN INFORMATIV

Informatii detaliate despre proiect se regasesc si in Buletinul Informativ atasat, precum si pe site-urile:

http://andpdca.gov.ro/w/tehnologia-asistiva/

VOUCHERE 5000 euro – Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții

http://anpd.gov.ro/web/tehnologie-asistiva/