H O T Ă R Â R E A      NR. 1

din   20.01.2022 Privind

adoptarea unor măsuri pentru gestionarea situației

      generate de infecția cu COVID-19, pe raza UAT Ormeniș