În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință publică Proiectul Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a comunei Ormeniș 2021-2027.