Planul de desășurare a activităților din cadrul programului "Orașul vaccinează Satul".

 

Realizarea unei acoperiri vaccinale a populafiei pe intreg teritoriul țării, atât sub aspectul uniformității cât și al procentajului general ridicat, reprezintă premisele unei bune pregătiri a populației la nivel local și național în fața unor valuri ulterioare de răspândire a virusului SARS-COV-2. Astfel, pornind de la obiectivul urmărit și anume asigurarea accesului la vaccinarea impotriva SARS-COV-2 pentru intreaga populalie eligibilă din Romdnia și având in vedere resursele de vaccin avute la dispoziție, se impune intensificarea campaniei de vaccinare impotriva SARS-COV-2 in mediul rural și in localitățile/zonele in care accesul la sistemul de sănătate se realizează cu dificultate.

Totodată, scdderea ritmului de vaccinare prin intermediul centrelor de vaccinare fixe organizate in principal in mediul urban oferă oportunitatea redirecționării efortului si resurselor aferente spre facilitarea accesului populației din mediul rural și/sau din localități/zone in care accesul la sistemul de sănătate se execută cu dificultate (respectiv la centrele de vaccinare sau la cabinetele de medicină de familie).

Relativa relaxare privind măsurile sociale pe fondul scăderii ratei de răspândire a virusului trebuie folosită ca prilej de extindere si intensificare a activităților de vaccinare prin aducerea vaccinului cât mai aproape de cetățeni, in special in zona rurală și unde pânș acum acțiunea echipelor mobile de vaccinare s-a efectuat cu limitări datorate in special de resursa umană necesară. În acest moment, toate echipele vaccinatoare din cadrul centrelor fixe, pot fi implicate pentru participarea ca echipe mobile in cadrul programului "Orașul vaccinează satul".