H O T Ă R Â R E A  CLSU     NR. 2

din   12.apr.2021.


Privind adoptarea unor măsuri pentru gestionarea situației

generate de infecția cu COVID-19, pe raza UAT Ormeniș

 

ART.l. Pe raza UAT Ormeniș, incidența cumulată raportată de către Direcția de Sănătate Publică Brașov în data de 10.04.2021 este de 5,15 ‰.

ART.2. Astfel, rămân valabile măsurile prevăzute în HCLSU nr 1 din 06 aprilie 2021.

ART.3. Suplimentar măsurilor din Art 2., începând cu data de 13.04.2021 ora 0:00, se aplică pe o perioadă de 14 zile, măsurile adoptate în HG nr. 432 din 08 aprilie 2021 corespunzătoare limitelor de incidență între 4 și 7,5 ‰ locuitori:

 

1. în toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20:00-5:00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/ gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

2. Pentru verificarea motivului deplasării, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

3. Declarația pe propria răspundere se poate completa în format pretipărit sau se poate scrie olograf, trebuie să cuprindă: numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

 

4. În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5:00-18:00, în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.

5. în toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 1 mai-2 mai 2021, în intervalul orar 20:00-5:00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase.