Attachments:
Download this file (DP 2.png)DP 2.png[ ]738 kB

ANUNȚ foarte important

cu privire la sistemul de colectare a deșeurilor din cadrul Comunei Ormeniș

 

Având în vedere modificările legislative cu privire la gestionarea deșeurilor apărute ca urmare a intrării în vigoare de la 26 august 2021 a Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.92/2021, autoritățile publice locale ale Comunei Ormeniș  vă aduc la cunoștință următoarele informații:

  • Sistemul de colectare selectivă a deșeurilor la nivel de unitate administrativ teritorială Comuna Ormeniș  se face în baza contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor, cu SC Industrial Proces Paper SRL, în calitate de delegat.

                    În baza acestui contract și a Regulamentului privind salubrizarea, există stabilit un calendar de ridicare al deșeurilor, pe tipuri și categorii.

Graficul de ridicare pentru fracția deșeuri menajere este săptămânal, în fiecare zi de VINERI, atât pentru utilizatorii casnici(persoane fizice) cât și pentru utilizatorii non casnici(persoane juridice).  Pentru celelalte 3 fracții regimul de ridicare este bilunar, respectiv ÎN PRIMA ȘI A TREIA ZI DE VINERI a lunii, cu utilizarea sacilor colorați primiți de la operator.

  • În completarea contractului delegat, respectiv în baza noilor prevederi legale Consiliul local al comunei Ormeniș  a aprobat prin Hotărârea nr. 49/05.12.2023, asigurarea unor spații speciale, necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, conform OUG nr.92/2021, după cum urmează:
  • pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori: la sediul și în clădirea anexă a Primăriei comunei Ormeniș  din strada Principală nr 291;
  • pentru deșeuri periculoase provenite de la populație: prin amplasarea unui container special la sediul și în clădirea anexă a Primăriei comunei Ormeniș  din strada Principală nr 291. 

ATENȚIE!!!!! Aceste spații speciale(de la pct 2-3 se utilizează doar sub stricta supraveghere a personalului Primăriei, urmând ca aceste locuri să fie operaționalizate și dotate cu containere speciale. În acest sens aveți disponibil telefoanele persoanelor responsabile de la nivelul Primăriei:

-        Primar Gyero Barna Alpar: 0760653742

si 

-        responsabil probleme de mediu – viceprimar Bodi Andras: 0744508725

 

 Important

Este interzisă amestecarea deșeurilor!
Este interzisă abandonarea deșeurilor și depozitarea acestora în afara spațiilor special amenajate!

Este interzisă stocarea şi depozitarea de deşeuri sau alte materiale care pot avea un impact negativ asupra pânzei freatice sau a mediului înconjurător, precum și depozitarea în zona de protecție a cursurilor de apă !

Încălcarea normelor legale privind depozitarea deșeurilor se sancționează potrivit legii!

Ghidul privind colectarea selectivă a deșeurilor la nivel de Comuna Ormeniș  de către Industrial Proces Paper SRL se poate consulta la sediul Primăriei Ormeniș, str Principală nr 291.

Attachments:
Download this file (Pliant informativ VMI_WEB_16 oct.pdf)Pliant informativ VMI_WEB_16 oct.pdf[ ]12991 kB

Anunt privind prevederile H.G. nr. 3 din 2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi unele măsuri de punere în aplicare a acesteia

 

Attachments:
Download this file (Selectie.pdf)Selectie.pdf[ ]431 kB
Attachments:
Download this file (Selectie dosare.pdf)Selectie dosare.pdf[ ]443 kB

Vă informăm că Proiectul de hotărâre privind bugetul local pe anul 2023 se regăsește pe acest site, la secțiunea Consiliul Local -Hotărâri ale Consiliului local

Precum și la sediul Primaria Ormeniș, str Principală nr 291, jud Brașov.

Dragi cetățeni,

 

Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii 714 / 26 mai 2022 privind Aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, am înființat "Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare".

Persoanele fizice sau juridice deținătoare de astfel de sisteme sunt obligate să depună o Cerere la sediul Primăriei Ormeniș pentru a fi înregistrate în Registrul sus-amintit. Modelul de Cerere se regăsește pe site-ul Primăriei, la secțiunea Documente utile, precum și atașat acestui anunț.

 Atenție! În CAPITOLUL VI al legii (vezi atașament) sunt prevăzute sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor.

Mulțumim.

Attachments:
Download this file (Cerere inregistrare in Registru.pdf)Cerere inregistrare in Registru.pdf[ ]303 kB
Download this file (LEGEA 714-2022.pdf)LEGEA 714-2022.pdf[ ]477 kB
Ce persoane pot beneficia de un voucher pentru obţinerea de tehnologie asistivă?

Beneficiarii de vouchere pentru tehnologie asistivă pot fi persoanele adulte cu dizabilități intre 18-56 de ani, înregistrate la agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă.

 · Au vârsta minimă de 18 ani și se află în căutarea unui loc de muncă;

· Nu au un loc de muncă și nu realizează venituri lunare mai mari de 500 RON conform Codului Fiscal;

· Starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci – o adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie din care sa rezulte ca sunt apte sau partial apte pentru a fi incadrate in campul muncii;

Sunt persoane somere sau persoane inactive, persoane aflate in cautarea unui loc de munca care dovedesc ca indeplinesc conditiile legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

Pensionari de invaliditate grad III cu drept de munca;

Persoane cu dizabilitati cu varsta intre 18 ani si pana la implinirea varstei de 30 care urmeaza o forma de invatamant sau un program de formare profesionala.

BULETIN INFORMATIV

Informatii detaliate despre proiect se regasesc si in Buletinul Informativ atasat, precum si pe site-urile:

http://andpdca.gov.ro/w/tehnologia-asistiva/

VOUCHERE 5000 euro – Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții

http://anpd.gov.ro/web/tehnologie-asistiva/

 

Vă informăm că Proiectele de hotărâre privind bugetul local pe anul 2022 se regăsesc pe acest site, la secțiunea Consiliul Local -Hotărâri ale Consiliului local

Precum și la sediul Primaria Ormeniș, str Principală nr 291, jud Brașov, la Etaj I avizier.

Buna ziua,

Va rog consultati documentul din atasament.

Multumim.

Attachments:
Download this file (plan parcelar 1306.pdf)plan parcelar 1306.pdf[ ]753 kB

H O T Ă R Â R E A      NR. 1

din   20.01.2022 Privind

adoptarea unor măsuri pentru gestionarea situației

      generate de infecția cu COVID-19, pe raza UAT Ormeniș

 

 

Bună ziua,

Guvernul României a realizat un pachet de informare privind formularul digital de intrare în România.

Toți cetățenii care intră în România, indiferent de mijlocul de transport și calea de intrare, trebuie să completeze formularul ELECTRONIC:

      https://plf.gov.ro/login

 

Atașăm afișul și link-urile primite de la Guvern.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=221497280134527&id=100068227698835

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/introducerea-formularului-digital-de-intrare-in-romania-i-intrebari-i-raspunsuri-frecvente-referitoare-la-acesta

Vă mulțumim!

Buna ziua,

Va contactez din partea unui centru de colectare tineret bovin cu ferme in Sibiu, Slimnic, si Alba, Blaj.
Doresc sa contactez fermierii crescători de bovine din comuna dumnevoastra, pentru a achizitiona tineret bovin.
Atașat aveți un tabel cu numele dansilor și adresa,  doresc sa ma ajutati cu un număr de telefon, de asemenea dacă aveți și alte cunostiinte crescatori de bovine cu care as putea legatura, aștept cu plăcere informatiile.

Va mulțumesc frumos pentru colaborare!
 

--

Achiziții Gotlib Cattle Trade 

Sibiu, Slimnic, Str. Mândrei FN

Manager Achizitii:
ing. Șerban Alexandru

Telefon Fix: 0269 708 224

Mobil: 0726 183 202

gotlibcattletrade.com/

Attachments:
Download this file (newscan.pdf)newscan.pdf[ ]1287 kB
Attachments:
Download this file (Anunt public-Sedinta CL 13.12.pdf)Anunt public-Sedinta CL 13.12.pdf[ ]558 kB
Attachments:
Download this file (newscan.pdf)newscan.pdf[ ]907 kB

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință publică Proiectul Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a comunei Ormeniș 2021-2027.

Attachments:
Download this file (Anunt dezbatere publica STRATEGIE.pdf)Anunt dezbatere publica STRATEGIE.pdf[ ]441 kB

Prin H.G. 1183/08.11.2021, s-a prelungit Starea de alertă pe teritoriul României pe 30 zile.

Dintre măsurile cu impact asupra comunității noastre, enumerăm:

în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se poate institui obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura.

sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire, workshopuri, conferințe sau alte tipuri de întruniri, organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive și altele asemenea), precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații deschise sau închise.

activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber sunt permise cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22,00-5,00, fără motiv justificat. Motivul se poate proba cu legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator, ori o declarație pe propria răspundere. Măsura nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții.

activitatea cu publicul pentru operatorii economici, restaurante, cafenele, hoteluri, pensiuni, centre comerciale etc, este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă.

se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor.

Accesul persoanelor,  în incintele instituțiilor publice centrale și locale,  este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 

Atașat regăsiți documentul întreg din care am spicuit măsurile de mai sus.

 

Attachments:
Download this file (Anunt public rectificare Buget.pdf)Anunt public rectificare Buget.pdf[ ]521 kB
Attachments:
Download this file (Hotararea nr. 208.pdf)Hotararea nr. 208.pdf[ ]349 kB

 Primaria comunei Ormenis organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ormenis.

Conditiile de participare si Documentele necesare la dosarul de concurs se regasesc in atasament.

Multumim.

Attachments:
Download this file (Anunt concurs muncitor.pdf)Anunt concurs muncitor.pdf[ ]1019 kB
Attachments:
Download this file (SKM_22721033115530 (1).pdf)SKM_22721033115530 (1).pdf[ ]126 kB
Attachments:
Download this file (GAL.pdf)GAL.pdf[ ]1048 kB

 

 

Conditiile de participare si Documentele necesare la dosarul de concurs se regasesc in atasament.

Multumim.

Attachments:
Download this file (Post ingrijitor.pdf)Post ingrijitor.pdf[ ]1311 kB

Conditiile de participare si Documentele necesare la dosarul de concurs se regasesc in atasament.

Multumim.

 

Attachments:
Download this file (Anunt concurs secretar scoala.pdf)Anunt concurs secretar scoala.pdf[ ]641 kB

Stimați cetățeni, 

 

În data de 12 iulie ora 17:00, va avea loc în Căminul Cultural o adunare generală a proprietarilor deposedați care au solicitat retrocedarea în termenul legal, a reprezentanților sau a moștenitorilor acestora. 

Adunarea are ca scop: alegerea reprezentanților proprietarilor în Comisia locală de fond funciar.

Rugăm pe toți cetățenii care sunt sub incidența retrocedărilor, sa fie prezenți la această adunare.

 

Mulțumim.

 

 

 

Planul de desășurare a activităților din cadrul programului "Orașul vaccinează Satul".

 

Realizarea unei acoperiri vaccinale a populafiei pe intreg teritoriul țării, atât sub aspectul uniformității cât și al procentajului general ridicat, reprezintă premisele unei bune pregătiri a populației la nivel local și național în fața unor valuri ulterioare de răspândire a virusului SARS-COV-2. Astfel, pornind de la obiectivul urmărit și anume asigurarea accesului la vaccinarea impotriva SARS-COV-2 pentru intreaga populalie eligibilă din Romdnia și având in vedere resursele de vaccin avute la dispoziție, se impune intensificarea campaniei de vaccinare impotriva SARS-COV-2 in mediul rural și in localitățile/zonele in care accesul la sistemul de sănătate se realizează cu dificultate.

Totodată, scdderea ritmului de vaccinare prin intermediul centrelor de vaccinare fixe organizate in principal in mediul urban oferă oportunitatea redirecționării efortului si resurselor aferente spre facilitarea accesului populației din mediul rural și/sau din localități/zone in care accesul la sistemul de sănătate se execută cu dificultate (respectiv la centrele de vaccinare sau la cabinetele de medicină de familie).

Relativa relaxare privind măsurile sociale pe fondul scăderii ratei de răspândire a virusului trebuie folosită ca prilej de extindere si intensificare a activităților de vaccinare prin aducerea vaccinului cât mai aproape de cetățeni, in special in zona rurală și unde pânș acum acțiunea echipelor mobile de vaccinare s-a efectuat cu limitări datorate in special de resursa umană necesară. În acest moment, toate echipele vaccinatoare din cadrul centrelor fixe, pot fi implicate pentru participarea ca echipe mobile in cadrul programului "Orașul vaccinează satul". 

 

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

Attachments:
Download this file (Hot CJSU 140.pdf)Hot CJSU 140.pdf[ ]257 kB

Comisia europeana a deschis pana la 22 iulie 2021, in vederea redactarii unei propuneri de regulament, o consultare publica privind un nou sistem la nivelul UE pentru protejarea indicatiilor geografice pentru produsele neagricole. Se considera ca aceste produse reprezinta adesea o parte importanta a identitatii locale, atrag turisti si creeaza locuri de munca.

Titlul consultarii ,,Protectia la nivelul UE a indicatiilor geografice pentru produsele neagricole" 

Cine poate participa la consultare:

Prezenta consultare publica invita cetatenii si organizatiile, precum si autoritatile publice, sa contribuie la evaluarea sistemului indicaliilor geografice pentru produsele neagricole.

Chestionarul consultarii poate fi completat in limba romana pe pagina oficiala de web: europa.eu

Pentru alte detalii sau nelamuriri, Comisia europeana a pus la dispozitia celor interesati adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. eu

 

Attachments:
Download this file (uncjr IG produse neagricole UE.pdf)uncjr IG produse neagricole UE.pdf[ ]112 kB

Măsuri de prevenire a răspândirii Gripei aviare

Attachments:
Download this file (Hot CLCB nr 7.pdf)Hot CLCB nr 7.pdf[ ]286 kB

 . 

 

H O T Ă R Â R E A      NR. 4

din   09.05.2021.


Privind adoptarea unor măsuri pentru gestionarea situației

generate de infecția cu COVID-19, pe raza UAT Ormeniș

  

               Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Ormeniș  întrunită în cadrul şedinţei extraordinare din data de 09.05.2021.

       Primarul comunei Ormeniş, județul Brașov în calitate de președinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.

Avînd în vedere  

-        Situația privind ratele de incidență COVID-19 pentru localitățile din județul Brașov transmisă de Direcția de Sănătate Publică Brașov;

-        Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

-        Hotărârea nr. 293 din 10 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

-        prevederile Hotărârii nr. 348/ 26.03.2021 pentru modifiocarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

-        Hotărârea nr. 432 din 08 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

-        Ținând cont de prevederile Hotărârii CJSU nr 129/08.05.2021 al Comitetului Județean pentru Situații de urgență.

 

                        În temeiul prevederilor art.24 din OUG nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al situațiilor de Urgență cu modificarile și completarile aduse

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

AL  COMUNEI  ORMENIȘ  adoptă prezenta hotărâre.

ART.l. Pe raza UAT Ormeniș, incidența cumulată raportată de către Direcția de Sănătate Publică Brașov în data de 08.05.2021 este de 0,00 ‰.

ART.2. Astfel, începând cu data de 09.05.2021 ora 0:00, se aplică măsurile adoptate în HG nr. 432 din 08 aprilie 2021 corespunzătoare limitelor de incidență între 0 și 1,5 ‰ locuitori:

 

1. sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise;

2. se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

3. organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile este între 0 și 1,5 la 1.000 de locuitori;

4. organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori;

5. activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

6. în condițiile pct. 5, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate; se interzice participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase, a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități;

7. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună;

8. se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;

9. se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 25 de persoane în interior și de maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății;

10. în interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

11. în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22:00-5:00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

12. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;

13. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

14. Declarația pe propria răspundere se poate completa în format pretipărit sau se poate scrie olograf, trebuie să cuprindă: numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

15. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, sunt permise fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 06:00 – 22:00, dacă incidența cumulată la 14 zile este între 0 și 1,5 la 1.000 de locuitori;

16. măsurile prevăzute la pct. 15 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

17. prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în aer liber, cu excepția celor prevăzute la pct. 16, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară în vigoare;

18. este interzisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

19. se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5:00-21:00;

20. se suspendă activitatea târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare.

Dragi cetățeni,

 

Vaccinarea împortiva Covid-19 a intrat în etapa în care se deplasează CARAVANE MOBILE în localitățile din teritoriu. Astfel, doritorii care nu au posibilitatea să se înscrie pe platformă / să se deplaseze la oraș, pot beneficia și ei de vaccin.

Vaccinurile administrate în aceste caravane sunt: PFIZER și MODERNA.

 

 

Mai multe informații despre vaccinuri: https://vaccinare-covid.gov.ro/resurse/intrebari-si-raspunsuri/

Mulțumim!

H O T Ă R Â R E A      NR. 3

din   24.apr.2021.


Privind adoptarea unor măsuri pentru gestionarea situației

generate de infecția cu COVID-19, pe raza UAT Ormeniș

 

ART.l. Pe raza UAT Ormeniș, incidența cumulată raportată de către Direcția de Sănătate Publică Brașov în data de 23.04.2021 este de 1,88 ‰.

ART.2. Astfel, începând cu data de 25.04.2021 ora 0:00, se aplică pe o perioadă de 14 zile, măsurile adoptate în HG nr. 432 din 08 aprilie 2021 corespunzătoare limitelor de incidență între 1,5 și 3 ‰ locuitori:

 

1. sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise;

2. se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

3. organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile este între 1,5 și 3 la 1.000 de locuitori;

4. organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise la nivelul localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori;

5. activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

6. în condițiile pct. 5, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate; se interzice participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase, a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități;

7. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună;

8. se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;

9. se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 25 de persoane în interior și de maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății;

10. în interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

11. în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22:00-5:00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

12. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;

13. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

14. Declarația pe propria răspundere se poate completa în format pretipărit sau se poate scrie olograf, trebuie să cuprindă: numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

15. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, sunt permise fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 06:00 – 22:00, dacă incidența cumulată la 14 zile este între 1,5 și 3 la 1.000 de locuitori ;

16. măsurile prevăzute la pct. 15 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

17. prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în aer liber, cu excepția celor prevăzute la pct. 16, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară în vigoare;

18. este interzisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

19. se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5:00-21:00;

20. se suspendă activitatea târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

H O T Ă R Â R E A  CLSU     NR. 2

din   12.apr.2021.


Privind adoptarea unor măsuri pentru gestionarea situației

generate de infecția cu COVID-19, pe raza UAT Ormeniș

 

ART.l. Pe raza UAT Ormeniș, incidența cumulată raportată de către Direcția de Sănătate Publică Brașov în data de 10.04.2021 este de 5,15 ‰.

ART.2. Astfel, rămân valabile măsurile prevăzute în HCLSU nr 1 din 06 aprilie 2021.

ART.3. Suplimentar măsurilor din Art 2., începând cu data de 13.04.2021 ora 0:00, se aplică pe o perioadă de 14 zile, măsurile adoptate în HG nr. 432 din 08 aprilie 2021 corespunzătoare limitelor de incidență între 4 și 7,5 ‰ locuitori:

 

1. în toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20:00-5:00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/ gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

2. Pentru verificarea motivului deplasării, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

3. Declarația pe propria răspundere se poate completa în format pretipărit sau se poate scrie olograf, trebuie să cuprindă: numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

 

4. În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5:00-18:00, în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.

5. în toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 1 mai-2 mai 2021, în intervalul orar 20:00-5:00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase.

 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

BIROUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

 

PREVENIREA FRAUDELOR ÎN MEDIUL ON-LINE

 

 

Internetul a devenit foarte atractiv pentru infractorii cibernetici. Autorii folosesc metode ingenioase și promisiuni în scopul de a obține bani sau informații financiare valoroase de la dumneavoastră.

Una dintre cele mai des folosite incidente de securitate cibernetică de tip fraudă este tentativa de fraudă pe platformele de vânzări online.

Mecanismul utilizat de atacatori este unul dual, țintind atât cumpărătorii, cât și vânzătorii dintr-o platformă. Metoda de atac implică contactarea utilizatorilor și redirecționarea lor către alte soluții de tip chat, de regulă Whatsapp. Următorul pas este convingerea potențialei victime de a furniza datele de pe card,  în urma accesării unui link nelegitim transmis de atacatori. Astfel, sunt obținute toate datele cardului, inclusiv parolele de securitate cu care efectuează o primă tranzacție de tip transfer (care va debita contul de card al vânzătorului), iar ulterior le utilizează pentru alte tranzacții frauduloase.

Persoanele care au postat anunțuri de vânzare pe site-uri sunt sfătuiți să nu comunice datele de pe card, acestea fiind confidențiale și folosite exclusiv pentru achiziții și nu pentru încasări.

Pentru a se proteja împotriva fraudelor, este necesar ca utilizatorii de carduri să respecte următoarele recomandări:

• să nu comunice nimănui PIN-ul, datele înscrise pe card inclusiv codul CVV2/CVC2, date personale de identificare, orice alte informații de securitate aflate pe carduri sau parolele de securitate utilizate în tranzacționare; Angajații băncilor nu vor solicita niciodată divulgarea acestor informații indiferent prin ce mijloace se primește solicitarea - e-mail, SMS, apeluri telefonice sau la servicii financiare furnizate de bancă la distanță.

  să nu furnizeze niciodată datele de acces la Internet/Mobile Banking;

  datele înscrise pe card trebuie cunoscute exclusiv de titular și trebuie completate doar când acesta efectuează cumpărături online pe site-uri securizate;

  să nu deschidă atașamentele din e-mail-urile primite de la persoane necunoscute;

  să nu intre pe link-uri primite prin e-mail-uri necunoscute sau nesolicitate;

  să nu instaleze aplicații din surse necunoscute și programe necertificate descărcate de pe website-uri dubioase;

  să aibă instalat un program antivirus bun și actualizat și să actualizeze permanent sistemul de operare;

 

În situația în care este solicitată introducerea unor coduri suplimentare,  să nu execute acest lucru și să anunțe imediat banca emitentă în cazul în care observa în browser următoarele:

§  imagini suspecte care nu corespund cu cele din paginile web ale băncii,

§  apariția unor ferestre „pop-up” care solicită introducerea de date confidențiale,

§  că nu se pot autentifica în pagina de Login de la prima încercare, întrucât s-ar putea să devină victima unui atac informatic.

 

 

 

Sesizați Poliția la orice încercare de fraudă, chiar dacă nu ați devenit victima acesteia !

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

AL  COMUNEI  ORMENIȘ  adoptă prezenta hotărâre.

 

ART.1. Pe raza UAT Ormeniș, incidența cumulată raportată de către Direcția de Sănătate Publică Brașov în data de 06.04.2021 este de 3,28 ‰.

ART.2. Astfel, începând cu data de 06.04.2021 ora 0:00, se aplică pe o perioadă de 14 zile, măsurile prevăzute în HG 293 / 11.03.2021 corespunzătoare limitelor de incidență între 3 și 4 ‰ locuitori:

1. sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise;

2. se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

3. organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt interzise la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;

4. organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise la nivelul localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori;

5. activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

6. în condițiile pct. 5, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate; se interzice participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase, a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități;

7. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună;

8. se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;

9. se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 25 de persoane în interior și de maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății;

10. în interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

11. în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22:00-5:00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

12. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;

13. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

14. Declarația pe propria răspundere se poate completa în format pretipărit sau se poate scrie olograf, trebuie să cuprindă: numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

15. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și/sau consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;

16. măsurile prevăzute la pct. 15 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

17. prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în aer liber, cu excepția celor prevăzute la pct. 16, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară în vigoare;

18. este interzisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

19. se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5:00-21:00

20. se suspendă activitatea târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare.

PROGRAMUL "Întreprinderi sociale în mediul rural"

 

Acest program este axat in general de infiintare mici fabrici, ateliere de productie  pentru procesare produse agricole.

Programul este in faza stabilirii firmelor furnizoare  si imediat ce vor fi stabilite aceste firme, va trebui sa vă înscrieți la un curs de antreprenoriat social  care dureaza 5-10 zile, in general in orasele mari; cazare, masa, deplasare sunt toate gratuite.

Programul este unul foarte bun, deoarece poti primi pana la 200.000 de euro , fara sa contribui cu finanțare proprie; poti sa platesti salarii timp de 18 luni  pentru angajati, poti sa cumperi materii prime, sa iti platesti chirie, utilitati  si sa iti cumperi o linie tehnologica pentru procesare, ambalare, etichetare , plus masina transport marfa, plus panouri solare, calculatoare, containere pentru spatii de lucru etc etc

Nivelul ajutorului de minimis acordat per entitate de economie socială înființata depinde de numărul minim de locuri de muncă create de către entitatea înființata. Suma intre 40.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create; până la maximum 200.000 euro – minimum 7 locuri de muncă create, din care 5 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs.

Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe: tranșă inițială de maximum 75% ; tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, se va acorda după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri.

Domeniile de activitate finanțate sunt:

 

   

CAEN Rev. 2

 

 

 

 

 

  Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

 

Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale

 

Fabricarea produselor lactate

 

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon

       

  Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

  Fabricarea altor produse alimentare (zahăr, ceai, cafea)

  Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

  Fabricarea băuturilor (bere, malt, bauturi racoritoare, ape minerale)

 

 

 

 

Bună ziua,

 

      În urma unei plimbări în natură pe hotarele comunei Ormeniș, am constatat mormane de gunoaie depozitate peste tot: pe malurile apelor, pe terenurile virane și chiar pe terenuri particulare.

     Prin acest anunț, vă aduc la cunoștință că vom face curățenie cu cei care au Venit minim garantat (ajutor social), dar îi vom pedepsi drastic pe cei care vor mai arunca gunoaie pe teritoriul comunei Ormeniș.

      Sancțiunea constă în: amendă și confiscarea mijlocului de transport folosit pentru a săvârși fapta.

 

Vă rog foarte frumos să aveți un pic de respect față de toți locuitorii comunei Ormeniș.

 

Cu stimă,

GYERŐ BARNA-ALPÁR

Attachments:
Download this file (SKM_22721033115530.pdf)SKM_22721033115530.pdf[ ]126 kB

CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

 

Alege cu atenție oferta de muncă ! EXISTĂ RISCURI :

- Dacă apelați la serviciile unor persoane fizice;

- Dacă acceptați de locuri de muncă oferite online;

- Dacă se promite salarizare mare pentru muncă necalificată;

- Dacă agentul de plasare oferă locuri de muncă pentru orice meserie în orice țară europeană;

- Dacă se invocă încheierea contractului de muncă la momentul sosirii la locul de muncă din ţara de destinaţie;

- Dacă vi se solicită sume de bani pentru mediere sau alte demersuri, transport;

- Dacă selectarea se efectuează cu rapiditate, în orice condiții, fără niciun criteriu (interviu, verificarea aptitudinilor) ;

- Dacă acceptați să plecați fără să primiți contractul de muncă încheiat cu angajatorul străin și în limba română. 

 

 INFORMEAZĂ-TE ÎNAINTE SĂ PLECI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

Citește cu atenție clauzele contractelor. NU semna ce nu înțelegi.

 

CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE ?

Verifică dacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate sunt înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă.

Pe pagina de internet a Inspecţiei Muncii găsiţi înregistrate toate firmele de recrutare. Dacă firma de recrutare nu este înregistrată acolo, înștiinţaţi Inspecţia Muncii.

O PERSONĂ INFORMATĂ NU POATE FI EXPLOATATĂ

Nu accepta cu ușurință ofertele de muncă prin intermediul unor persoane sau anunțurilor on-line. Solicită un exemplar al contractului de muncă, semnat înainte de plecarea din România.

Citește cu atenție clauzele contractelor. NU semna ce nu înțelegi. Nu accepta achitarea unor sume de bani cu titlu de comision, garanții sau cheltuieli de transport neefectuat.

Nu ceda nimănui dreptul de a-ți încasa bani pentru munca prestată de tine. Nu vă asumați să munciți 24 ore/24 ore. După 8–10 ore/zi de muncă ai dreptul la un timp de odihnă.

Attachments:
Download this file (afis_plasare_1.pdf)afis_plasare_1.pdf[ ]148 kB
Download this file (afis_plasare_2.pdf)afis_plasare_2.pdf[ ]298 kB
Download this file (afis_plasare_3.pdf)afis_plasare_3.pdf[ ]157 kB

 

 

FIȚI CU UN PAS ÎNAINTEA HOȚILOR!

Prevenirea furturilor din locuințe, case de vacanță sau din case în construcție

O conduită neglijentă și o atitudine de nepăsare față de bunurile depozitate în curțile și anexele locuinței vă poate transforma fără voie într-o victimă a hoților. Faptul că locuiți la curte, că aveți vecini de încredere sau că locuiți într-o zonă liniștită, nu sunt suficiente motive pentru a vă asigura că hoții nu vă ”vizitează” proprietatea.

Prin adoptarea unor măsuri preventive și a unei atitudini prudente, multe dintre furturile din locuințe, curți și anexe ar putea fi împiedicate.

          În acest sens, Poliția Brașov vă supune atenției câteva reguli de protecție:

Ø   Încuiaţi uşile, ferestrele precum și poarta casei/gospodăriei când plecaţi de acasă, şi nu lăsaţi cheile într-un loc ușor de găsit;

Ø   Gardul care înconjoară proprietatea gospodăriei trebuie să aibă înălțimea potrivită, astfel încât să fie greu de escaladat. Asigurați-vă că pătrunderea în perimetrul casei nu poate fi făcută în lipsa dumneavoastră;

Ø   Protejaţi-vă ușile și geamurile anexelor cu grilaje metalice ale căror capete de prindere să fie încastrate în zid, iar balamalele acestora să nu fie în exterior;

Ø   Nu lăsați niciodatã garajul sau anexele neasigurate, mai ales dacã există o ușă care face legãtura cu casa;

Ø   Evitaţi depozitarea la vedere, a ambalajelor obiectelor de valoare pe care le-aţi achiziţionat. Nu lăsați neasigurate scule și unelte de care hoții s-ar putea ajuta pentru pătrunderea în incintă;

Ø   Asiguraţi iluminatul în zona casei pe timpul nopţii iar dacă aveți posibilitate,  montați un sistem cu senzori de mișcare;

Ø   Montați la vedere plăcuțe de atenționare cu privire la existența unui sistem de securitate;

Ø   Sesizați autoritățile în cazul în care iluminatul stradal sau din dreptul locuinței dvs., nu funcționează;

Ø   Asigurați-vă autovehicolele pe timpul nopții sau când nu sunteți acasă, chiar dacă acestea se află parcate în curtea casei. Nu lăsați bunuri de valoare în interiorul acestora;

Ø   În cazul absențelor îndelungate de la domiciliu, rugați un vecin apropiat să vă supravegheze gospodăria;

 

Ø   Rețineți că, un câine de pază poate descuraja hoţii!

 

 

Dragi cetățeni,

 

In urma mai multor sesizări referitoare la prezența unui urs în gospodării, am anunțat organele competente. 

Am rugat autoritățile să fie în alertă și în caz de necesitate să ne vină în ajutor în cel mai scurt timp posibil.

 

La rândul lor, au trimis solicitarea mai departe, către Agenția pentru Protecția Mediului și către Garda de Mediu, solicitând punctul de vedere pentru capturarea - relocarea sau recoltarea ursului. Puteți vedea documentul în atașament.

Așteptăm cu interes punctul de vedere al APM și al Garzii de Mediu, cu speranța soluționării cât mai grabnice a situației create.

 

Primar,

Gyerő Barna Alpár

Attachments:
Download this file (SKM_22720100512530.pdf)SKM_22720100512530.pdf[ ]106 kB
Attachments:
Download this file (Ofertă de vânzare teren.pdf)Ofertă de vânzare teren.pdf[ ]96 kB
Attachments:
Download this file (SKM_22721020812520.pdf)SKM_22721020812520.pdf[ ]42 kB
Attachments:
Download this file (Lista  functii UAT.pdf)Lista functii UAT.pdf[ ]106 kB
Attachments:
Download this file (SKM_22718100115180.pdf)SKM_22718100115180.pdf[ ]106 kB
Attachments:
Download this file (20180517_094457.jpg)20180517_094457.jpg[ ]2711 kB
Download this file (20180517_094502.jpg)20180517_094502.jpg[ ]2425 kB
Download this file (20180517_100739.jpg)20180517_100739.jpg[ ]2528 kB
Download this file (20180517_100746.jpg)20180517_100746.jpg[ ]2881 kB
Download this file (20180517_100803.jpg)20180517_100803.jpg[ ]3097 kB
Download this file (20180517_101151.jpg)20180517_101151.jpg[ ]3099 kB
Download this file (20180517_101225.jpg)20180517_101225.jpg[ ]2720 kB
Download this file (20180517_101305.jpg)20180517_101305.jpg[ ]3023 kB
Download this file (20180517_101345.jpg)20180517_101345.jpg[ ]3368 kB
Download this file (20180517_102702.jpg)20180517_102702.jpg[ ]2228 kB
Download this file (20180517_102715.jpg)20180517_102715.jpg[ ]2050 kB
Attachments:
Download this file (20180517_094431.jpg)20180517_094431.jpg[ ]2415 kB
Attachments:
Download this file (buginsd02.pdf)buginsd02.pdf[ ]75 kB
Attachments:
Download this file (buginsf02.pdf)buginsf02.pdf[ ]111 kB
Attachments:
Download this file (Lista functiilor din cadrul UAT.doc)Lista functiilor din cadrul UAT.doc[ ]74 kB
Attachments:
Download this file (Raport activ.Lg.544.pe 2017.doc)Raport activ.Lg.544.pe 2017.doc[ ]73 kB
Attachments:
Download this file (SKMBT_36103033121270.pdf)SKMBT_36103033121270.pdf[ ]57 kB
Attachments:
Download this file (Raport_activ.Lg.544.pe_2015.doc)Raport_activ.Lg.544.pe_2015.doc[ ]67 kB
Attachments:
Download this file (raport_final_2015.docx)raport_final_2015.docx[ ]57 kB
Attachments:
Download this file (decl.aderare.pdf)decl.aderare.pdf[ ]285 kB
Attachments:
Download this file (Regulament_de_functionare_CL.doc)Regulament_de_functionare_CL.doc[ ]121 kB
Attachments:
Download this file (Raport_activ.Lg.544.pe_2014.doc)Raport_activ.Lg.544.pe_2014.doc[ ]50 kB

Proiect implementat

Attachments:
Download this file (program_implementat.docx)program_implementat.docx[ ]44 kB

Scopul proiectului este de a facilita întalnirea dintre cetățenii a 3 localități: Ormenis din România, Sajosenye din Ungaria, Peder din Slovacia. Întâlnirea cetățenilor are rolul de a promova valorile, drepturile și oportunitățile oferite de apartenența celor trei țări la Uniunea Europeana, cât și promovarea dialogului intercultural.   Pentru mai multe detalii vizualizați documentele atasate mai jos:

Attachments:
Download this file (Anunț.pdf)Anunț.pdf[ ]3895 kB

Subcategorii