În faza de proiect

  • Reţea de canalizare a localităţii. 

Oportunităţi oferite investitorilor

  • terenuri
  • facilităţi fiscale
  • forţă de muncă calificată existentă
  • resurse naturale ce pot fi exploatate
  • exploataţii forestiere