Comuna Ormeniş face parte din aşezările romăneşti din zona Rupea, păstrînd caracteristicile acestora. Comuna Ormeniş este situată în partea de NV a județului Brașov la o distanţă de 45 km de municipiul Brașov.


Comuna Ormeniş cu o altitudine de 426 m se află la confluenţa zonei numită Ţara Bârsei cu zona Oltului mijlociu, despărţite de defileul Oltului între Racoş şi Augustin. Este mărginită la vest şi nord de Lunca Oltului care formează hotarul cu judeţul Covasna, la sud de teritoriul administrativ  al comunei Apaţa şi la vest de comuma Racoş. Comuna Ormeniş aparţne culoarului depresionar al Oltului, care face parte din districtul natural al depresiunii intramonatne a Ţării Bârsei.


În partea vestică teritoriul comunei se suprapune peste versanţii estici ai grupei centrale a Munţilor Perşani. Perimetrul comunei este delimitat de la est de lunca Oltului, la vest de Munţii Perşani, la nord de limita cu judeţul Covasna şi la sud de teritoriul administrativ al comunei Apaţa. Zona de luncă a culoarului Oltului, prezintă aspectul unei câmpii largi, uşor fragmentată pe alocuri mlăştinoasă. Zona muntoasă se caracterizează prin altitudini reduse, cuprinse între 967 m (Muntele Negru) şi 480 m.

Suprafaţa totală a comunei este de 3176,36 ha din care:

 • intravilan: 63,69 ha
 • extravilan: 3.112,67 ha.

Suprafaţa terenurilor pe categorii de folosinţă:

 • agricol 805,79 ha
 • neagricol 120 ha
 • păşune 424,51ha
 • fâneaţă 150,33 ha
 • pădure 1.531,73 ha + 80,31 ha pășune împădurită.

Total populație 2024 persoane din care:

 • Români 388 persoane
 • Maghiari 790 persoane
 • Germani 3 persoane
 • Alte naţionalităţi rromi 843 persoane