Acces

 • există haltă CFR în localitate
 • localitatea este străbătută de DJ 131BDotări edilitare

 

Dotări edilitare-gospodărești

 • drum judeţean 131B cca 10 km
 • drumuri comunale cca 13 km
 • drumuri forestiere cca 7 km
 • reţeaua de alimentare cu apă potabilă există pe o suprafaţă de 10 km
 • 200 posturi telefonice la persoane fizice şi 4 posturi telefonice la instituţii (primărie, școală, poliţie şi dispensar)
 • cablu TV în cca 200 gospodării
 • internet (şcoală şi primărie)

 

Număr de gospodării (locuinţe) 669 din care racordate la:

 • Alimentare cu apă potabilă : cca 340 gospodării 
 • Canalizare nu există
 • Gaze naturale nu există
 • Electricitate cca 520 gospodării
 • Telecomunicaţii: 136 linii telefonice.

 

Învățământ

 • 1 Şcoală generală
 • 1 grădiniţă cu 45 elevi şi 2 educatori.
 • 240 elevi
 • 21 profesori

 

Cultură

 • 1 cămin cultural
 • 1 bibliotecă comunală
 • 1 salariat ( director de cămin şi bibliotecar)
 • 3 biserici: ortodoxă, unitariană şi romano-catolică
 • 2 case de rugăciuni: penticostală şi baptistă.

 

Sănătate

 • 1 dispensar
 • 1 cabinet stomatologic cu program redus (unitate privată)
 • 2 Medici
 • 2 Asistente
 • 1 Personal de întreţinere.