Număr total de agenţi economici activi

Nr. crt. Denumirea agentului economic Domeniul de activitate Adresa Capitalul social Număr total de salariaţi
1.  SC Iluniv SRL comerţ Ormeniş nr.514 2.000 mii lei 5
2.  SC Eva SRL comerţ Ormeniş nr. 568 2.000 mii lei 1
3.  SC Gergely Prod SRL comerţ Ormeniş nr.221 2.000 mii lei 4
4.  SC Oltdal SRL comerţ Ormeniş nr. 387 2.000 mii lei 5

 

Efective de animale în gospodăriile populaţiei, pe specii

  • bovine 250 capete
  • ovine şi caprine 650 capete
  • bubaline 5 capete
  • porcine 250 capete.

Suprafaţa terenurilor pe categorii de folosinţă:

  • agricol 805,79 ha
  • neagricol 120 ha
  • păşune 424,51ha
  • fâneaţă 150,33 ha
  • pădure 1.531,73 ha + 80,31 ha pășune împădurită.